Samarbete med RISE

RISE AB och FrontWay AB kommer att samarbeta avseende byggande av och skapande av data/underlag för simuleringsmodeller. Modellerna görs i FrontWays programvara PaperFront® där det är av stor vikt att få in bra och väl korrelerade samband för t.ex. miljö- och kvalitetsmodeller på pappersbruk.

Modellerna kommer också att användas vid planering av provkörningar på FEX och efter detta kan modellerna expanderas för att man ska se fullskaleeffekter.

FrontWay har under ett antal år byggt större och större modeller, och att finna bästa indata till modellerna underlättas nu betydligt av samarbetet med RISE.

För RISE innebär detta att ett undersökande uppdrag kan planeras i förväg och mer i detalj med en provkörningsplan. Efter provkörningen kan resultaten expanderas och levereras till kund för gemensam fortsatt analys och utvärdering. I förlängningen erbjuds beräkningsstöd/modellerande med kopplingar till både labb- och styrsystem.

 

För mer information, kontakta:


Pia Wågberg
pia.wagberg (at) ri.se
+46 (0) 768 767310

 

Anders Nilsson
anders.nilsson (at) frontway.se
+46 (0) 708 155812