Partners

Folla Tech

www.follatech.com

FrontWay AB has a well developed cooperation agreement since 2016 with the Folla Tech Sverige AB. Folla Tech is a very well known company when comes to providing service of vacuum pumps and systems for paper machines and other areas.

FrontWay has developed a calculation library based on several Tappi standards, as well a deep knowledge, understanding and experiences from Folla Tech. Together the Folla Tech and FrontWay provide studies of present or new vacuum systems. The targets of the studies are often to improve runnability, lower energy consumption or to increase production.

A large number of studies has been done.

Please contact us for further information:

Mats Elofsson mats.elofsson@follatech.se +46 (0) 703 680077
Anders Nilsson anders.nilsson@kadant.com +46 (0) 708 155812

Nipman Paper Technology

www.nipman.eu

Since august 2021 FrontWay and the NipMan Paper Technology has an agreement where NipMan will use models from FrontWay to illustrate effects of NipMan sold instruments and FrontWay will provide further services to customers of NipMan on demand and when needed.

This is a very illustrative way to show benefits/quantitative value of investments and will be offered to NipMan customers for more in depth studies when needed. NipMan will thereby act as a reseller of FrontWay products and services.

For further information:

Robert Clayhills robert.clayhills@nipman.com +46(0)704 83 55 67
Anders Nilsson anders.nilsson@kadant.com +46(0)708 15 58 12

RISE

www.ri.se

RISE AB och FrontWay AB kommer att samarbeta avseende byggande av och skapande av data/underlag för simuleringsmodeller. Modellerna görs i FrontWays programvara PaperFront® där det är av stor vikt att få in bra och väl korrelerade samband för t.ex. miljö- och kvalitetsmodeller på pappersbruk.

Modellerna kommer också att användas vid planering av provkörningar på FEX och efter detta kan modellerna expanderas för att man ska se fullskaleeffekter.

FrontWay har under ett antal år byggt större och större modeller, och att finna bästa indata till modellerna underlättas nu betydligt av samarbetet med RISE.

För RISE innebär detta att ett undersökande uppdrag kan planeras i förväg och mer i detalj med en provkörningsplan. Efter provkörningen kan resultaten expanderas och levereras till kund för gemensam fortsatt analys och utvärdering. I förlängningen erbjuds beräkningsstöd/modellerande med kopplingar till både labb- och styrsystem.

Please contact us for further information:

Pia Wågberg pia.wagberg@ri.se +46 (0) 768 767310
Anders Nilsson anders.nilsson@kadant.com +46 (0) 708 155812