Iggesund nöjda med simuleringsprojekt

Iggesund, Staffan Berg Ms Sc presenterade på SPCI Höstmöte 2017 resultatet av ett omfattande simuleringsprojekt, utfört tillsammans med MoRe Research och FrontWay.

Arbetet har syftat till att förutsäga utsläpp i samband med föreslagna processförändringar.

Modellen har byggts i PaperFront, som är det simuleringsverktyg som FrontWay utvecklat för massa- och pappersindustrin. I modellen har många olika kemiska samband illustrerats baserade på labförsök hos MoRe.

Resultaten har redovisats och använts i fortsatt arbete hos Iggesund. Den utarbetade modellen ägs och förvaltas av Iggesund. För frågor och förklaringar, kontakt vår Anders Nilsson, FrontWay AB.

Läs mer om presentationen här