Exjobb: Intelligenta processcheman

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar kartong, tryckpapper och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Processindustri använder processcheman, ofta benämnt PID – Piping and Instrumentation Diagram, för att beskriva hur anläggningen är byggd och fungerar. Traditionellt har dessa ritats i CAD ofta med koppling till en konstruktionsdatabas.

Holmen använder en simuleringsmiljö för processimuleringar och projektering från företaget FrontWay i Norrköping. Genom att kombinera processcheman med simuleringsmiljön finns möjligheter att provköra förslag till förändringar i processen innan de genomförs i verkligheten. Dimensionering av tankvolymer, pumpkapacitet och rörsystem bör också vara möjliga att åstadkomma.

Examensarbetet handlar om att utreda möjligheterna att rita processcheman i simuleringsverktyget istället för i CAD. Arbetet omfattar att skapa en demonstration med ett processavsnitt och en rapport som beskriver:

  • Möjligheterna med ett sådant arbetssätt
  • Vilka eventuella begränsningar det innebär
  • Hur versioner och utskrifter kan hanteras

Kontaktpersoner

Peter Dahlén, Holmen Paper Braviken
0722-36 95 95, Peter.Dahlen@holmenpaper.com

Anders Nilsson, FrontWay AB
0708-15 58 12, Anders.Nilsson@frontway.se

 

Ladda ned annonsen som en PDF-fil