• Vi på Fiskeby har med hjälp av Follatech och FrontWay förbättrat vårt vakuumsystem. Resultatet av deras insats, både i form av praktiska råd, som omfattande tekniska beräkningar har varit till stor hjälp för oss.

  Redan efter ett halvt år kan vi se att vi betydligt bättre gångtid på våra pressfiltar. ”Vi har idag oförändrade  egenskaper på våra filtar, vid samma tidpunkt där vi tidigare bytte filt.” Gångtiden är alltså betydligt längre.

  Mängden kross har också minskat avsevärt

  Follatech och FrontWay har bidragit med kunskaper och bra beräkningar så att vakuumsystemet har fått nytt liv.

  Torbjörn Westerlund – Produktionschef KM1
  Fiskeby
  2017

  Link to Follatech

 • “We at Holmen/Iggesund are one of PaperFront’s first users and we think that it’s a very good software. Why? 

  Because it has all we need in pre-defined simulation-blocks for process-, environmental- and efficiency calculations. It has also several functions that makes it easy to change scenarios or store data.

  We have simulation models for everything between slime growth, pump-capacities and AOX/TOC predictions for investment-basis. Our AOX/TOC-model has over 8000 simulation blocks.

  The precision that comes with PaperFront cannot be made by manual calculations. The results have changed the Mill investment plan, both the projects and their time schedule.”

  Staffan Berg (M. Sc.) – Senior Development Engineer
  Iggesund Paperboard AB (Holmen Group)
  2017